หน้าเว็บ

ก่อนหางาน..ต้องออมเงินให้เป็น


คนรวยส่วนใหญ่เป็นคนออมเงินเก่ง...ไม่ใช่คนหาเงินเก่ง แต่ไม่รู้จักออม
คำพูดนี้อาจฟังขัดหูใครหลายคนที่ขยันทำงานผลิตเงินเป็นว่าเล่น แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้เงินเป็นเบี้ย ด้วยการอ้างว่าทำงานหนักเลยต้องใช้เงินให้เต็มคราบ...แล้วจะหาเงินกันมาเพื่ออะไร..ทำงานหนักไปเพื่ออะไรกัน ในเมื่อทุกครั้งที่มองเงินในบัญชีหรือในยามฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินจริง ๆ กลับไม่มีเงินพอใช้จนต้องขอยืมคนอื่นจนเป็นหนี้เป็นสิน
จากความจริงที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมการทำงานของไทยในปัจจุบัน นักศึกษาที่กำลัง
จะจบออกมาเป็นคนหางานรุ่นต่อไป จึงควรเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ ควรหัดออมเงินให้เป็นนิสัยเพื่อสร้างนิสัยการใช้เงินที่มีสุขภาพดีและสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแม้จะยังไม่มีงานทำได้
การเป็นนักเรียนนักศึกษาถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่สุดในการเก็บออม เนื่องจากมี
รายได้ที่แน่นอน จากค่าขนมของผู้ปกครอง โดยที่ยังไม่มีรายจ่ายประจำให้ต้องวุ่นวายใจเหมือนคนทำงาน เพราะฉะนั้นลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลง เช่น ค่าตั๋วดูหนัง ค่าช็อปปิ้งเสื้อผ้า ค่ากินอาหารราคาแพงลงบ้างเล็กน้อย แล้วนำเงินส่วนนั้นเก็บออมไว้เรื่อย ๆ ก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำแม้จะเป็นเงินไม่มากนักก็ตาม ตัวอย่างเช่น ถ้านักศึกษาสามารถเก็บเงินได้เดือนละ 200 บาท ระหว่างเรียนตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจะมีเงินเก็บอยู่ในธนาคารที่ 9000 10000 บาท ซึ่งอาจเป็นเงินไม่มากนัก แต่ก็เป็นเงินก้อนหนึ่งที่สามารถใช้ในการลงทุนได้ กรณีที่นักศึกษาไม่ต้องการทำงานประจำในบริษัท เป็นการสร้างเงินทุนให้กับตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องสร้างหนี้ให้กับตัวเอง และสามารถใช้เป็นเงินในการดูแลตัวเองระหว่างรองานประจำได้อีกเช่นเดียวกัน และถ้าหากสามารถเก็บออมเงินมาได้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อทำงาน นักศึกษาคนนั้นจะมีเงินออม 30000 50000 บาท เลยทีเดียว
และในกรณีที่นักศึกษาสามารถทำงานพิเศษระหว่างเรียนเพื่อหารายได้พิเศษ และยังรู้จักเก็บออมเงินตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยิ่งทำให้อนาคตการทำงานที่มั่นคงทางการเงินยิ่งเป็นไปได้มากขึ้น เพราะนักศึกษาคนนั้นจะมีเงินเย็นอยู่ในมือที่พร้อมในการลงทุนหรือใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ทุกกรณี ในขณะที่ยังมีรายได้เข้ามาจากงานประจำอยู่เสมอ และยิ่งถ้าบางคนขยันหาอาชีพเสริมเพิ่มเติม สร้างรายได้พิเศษนอกเหนือจากงานประจำ และเก็บออมเงินก้อนนี้ไว้โดยไม่ใช้ ฐานะทางการเงินของบุคคลผู้นั้นก็จะมั่นคงจนเข้าขั้นเศรษฐีได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินเดือนสูง ๆ แต่ไม่เคยเก็บอย่างใครบางคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่