หน้าเว็บ

รู้จักตัวเองก่อนออกหางาน


ก่อนจะรู้เขา เราต้องรู้เราก่อน แล้วการหางานของคุณจะง่ายกว่าเดิมเป็นร้อยเท่า เมื่อเรารู้จักตัวเองทั้งศักยภาพ ความชอบและความสนใจ การกระทำและการแสดงออกของเราก็จะเป็นธรรมชาติและดูมีความชำนาญยิ่งขึ้น ซึ่งหลักการนี้ใช้ได้ทั้งกับผู้หางานประจำหรือหางานพิเศษ งานเสริมต่าง ๆ  เพราะฉะนั้นคุณควรพิจารณาตัวเองให้ได้ว่าคุณเป็นคนสไตล์ไหน เมื่อรู้แน่ชัดแล้วก็มาจัดหมวดหมู่ตัวเองเข้ากับการหางานที่ตรงกับคุณที่สุด
คนหางานประเภทที่ 1:    พวกชอบปฏิบัติ
คนหางานที่มีสไตล์แบบนี้จะเป็นพวกชอบแข่งขัน ท้าทายและชอบการลงมือปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง แต่อาจจะไม่อดทนกับอะไรได้นาน ๆ และชอบการแสดงความคิดเห็น  สไตล์การหางานของคนกลุ่มนี้จึงมักหางานผ่านการสร้างเครือข่ายคนรู้จัก การโทรศัพท์ถึงนายจ้างที่ตนสนใจในทันที เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการหางานสไตล์นี้ให้มากขึ้นจึงควรเพิ่มเติมการประสบความสำเร็จในการทำงานใหม่ ๆ ไว้ใน portfolio อยู่เสมอ และสร้าง resume กับจดหมายสมัครงานที่น่าสนใจเตรียมพร้อมเอาไว้
คนหางานประเภทที่ 2:    พวกชอบเตรียมการ
คนหางานที่มีความประณีตในทุก ๆ เรื่อง ทำอะไรเรียบร้อย สวยงาม แต่ไม่ชอบการแข่งขัน หรือการแสดงความโดดเด่น จึงดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไรนัก กลัวความเปลี่ยนแปลง แต่หากอยู่ในสถานการณ์ปกติ หรือสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ จะเป็นเพื่อนที่ดี อบอุ่น และมีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ สไตล์การหางานของกลุ่มบุคคลนี้ คือ ค่อย ๆ หางานจากแหล่งต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ อย่างไม่รีบร้อน เพื่อประสบความสำเร็จในการหางานให้มากขึ้น บุคคลกลุ่มนี้ควรพยายามสร้างเครือข่ายทำความรู้จักกับผู้คนให้มากขึ้น แหล่งในการหางานจะได้มีมากพอระหว่างที่คุณรองานอื่น ๆ อย่างไม่รีบร้อน

 คนหางานประเภทที่ 3:   พวกชอบเสี่ยง
คนหางานที่มีพลังงานเยอะ ชอบความเสี่ยง มีความกระตือรือร้นต่อสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา สนุกกับการทำงานที่หลากหลายและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเสมอ สไตล์การหางานของคนกลุ่มนี้ คือ ใช้วิธีการหางานทุกรูปแบบและสร้างรูปแบบการหางานในแบบฉบับของตัวเองขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกัน และการที่เป็นคนมีความน่าสนใจอยู่ในตัวเองหลายด้าน จึงมักจะชอบนำเสนอตนเองผ่านการพูดคุยและการสัมภาษณ์ต่าง ๆ เพื่อความสำเร็จในการหางานที่ดีขึ้นควรหันมาให้ความสำคัญกับการเขียน resume และจดหมายสมัครงานให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์และคอยติดตามผลการสัมภาษณ์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้อาจจะมองหาธุรกิจแนวใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจเครือข่ายหรือ MLM เพิ่มเติมจากประเภทงานทั่วไปในปัจจุบัน เพราะเหมาะกับความเป็นคนชอบสิ่งใหม่ ๆ กระตือรือร้นและชอบเสี่ยงเช่นคุณ
            เมื่อรู้แล้วว่าคุณเป็นคนสไตล์ไหน ก็ขอให้เลือก สไตล์การหางานที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองในการสมัครงานและประโยชน์สูงสุดในการได้พนักงานตรงกับการทำงานที่ต้องการของนายจ้างด้วยค่ะ