หน้าเว็บ

7 คุณสมบัติคนหางานรุ่นใหม่ (ตอนที่ 1)


สำหรับนายจ้างที่กำลังมองหาพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ยังหวาดหวั่นอยู่กับความเป็นคนรุ่นใหม่ของคนสมัยปัจจุบัน ที่เจ้าของกิจการที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะและมองโลกในอีกแง่หนึ่งแบบคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจกับความเป็นคนรุ่นใหม่ที่คุณยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งพอ ซ้ำภายนอกยังดูปราดเปรียวเปรี้ยวจี๊ดเสียจนคุณตาลาย และไม่มั่นใจว่าจะควบคุมดูแลการทำงานของบุคคลเหล่านี้ได้ อย่าปล่อยให้อคติด้วยความไม่รู้มาทำให้คุณเสียบุคคลากรดี ๆ ในการทำงานไปอย่างน่าเสียดาย หันมาทำความเข้าใจกันดีกว่าถ้าคุณจะเลือกบุคลากรที่ดีจากคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน คุณต้องเลือกคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
1.      computer literate ความชำนาญการในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ความปรู๊ดปราดรวดเร็วของคนในสมัยนี้ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากโลกออนไลน์ที่สังคมของพวกเขาเป็นอยู่ แต่ถ้าความเร็วปรู๊ดปราดที่ว่านั้นกลายเป็นประโยชน์ในการหาข้อมูล ติดต่อลูกค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าได้อย่างรวดเร็ว คงไม่มีอะไรเสียหายถ้าจะรับคนรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติในเรื่องของความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตเข้ามาร่วมงานด้วย เพื่อผนึกกำลังกับคนรุ่นเก่าของบริษัทที่มีความรอบคอบและวางแผนต่าง ๆ ได้อย่างรัดกุม
2.      creative ความคิดสร้างสรรค์ แปลก แหวกแนว สองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว บางครั้งความคิดของคนรุ่นเก่าอาจจะค่อนข้างปลอดภัยและรอบคอบมีหลักการ แต่ความคิดของคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และไม่เหมือนใครอาจสร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กรและรักษาองค์กรให้อยู่ในยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างไม่ถูกลืมเลือน โดยพาะถ้าองค์กรของคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายหรือ MLM ที่เป็นธุรกิจแนวใหม่และสร้างรายได้เสริมด้วยวิธีการอันสร้างสรรค์ คนรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติข้อนี้ย่อมเป็นบุคลากรที่คุณห้ามปล่อยให้หลุดมือเลยทีเดียว
3.      demanding กล้าพูดกล้าแสดงความต้องการออกมาอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งถือเป็นดาบสองคมสำหรับคนรุ่นเก่า เพราะคุณอาจจะตีความว่าตัวผู้พูดไม่มีสัมมาคารวะและอาจสร้างความผิดใจให้กับผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปได้ แต่ถ้าคุณเปิดใจมองอีกทางหนึ่ง การที่คนรุ่นใหม่พูดในสิ่งที่ตนเองต้องการออกมาตรง ๆ ก็เท่ากับว่าคุณจะได้รู้ปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท ทำให้สามารถดำเนินการบริหารปรับปรุงได้ทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดปัญหาที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ภายนอกของบริษัทได้
จากคุณสมบัติ 3 ข้อ จาก 7 ข้อ ของคนรุ่นใหม่ คิดว่านายจ้างผู้มองการณ์ไกลคงเริ่มมองภาพรวมออกแล้วว่า คนรุ่นใหม่มีข้อดีในการทำงานที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนอย่างไร และควรบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดการผสมผสานที่ดีระหว่างข้อดีของคนหางานรุ่นใหม่และเก่าเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ว่าจ้างเอง ส่วนคุณสมับติ 4 ข้อ ที่เหลือ สามารถติดตามกันได้ต่อในตอนที่ 2 จะได้ทำความเข้าใจกันต่อว่าคุณสมบัติของคนหางานรุ่นใหม่เจ๋งแค่ไหนในการทำให้บริษัทรุ่งเรืองและมีโอกาสที่จะพาบริษัทเจ๊งแค่ไหนในการเป็นคนรุ่นใหม่ของพวกเขา ติดตามได้ในตอนที่ 2 ของบทความนี้