หน้าเว็บ

ฝึกปรือภาษาอังกฤษให้พร้อมก่อนออกหางาน


ภาษาอังกฤษกับคนไทยในปัจจุบันคงเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ คนไทยในปัจจุบันไม่ควรสื่อสารได้เพียงภาษาไทยภาษาเดียวแต่ควรมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเพื่อเปิดโลกทัศน์และมีโอกาสในชีวิตที่เทียบเท่ากับนานาประเทศทั่วโลก เช่นเดียวกับการหางานสมัครงาน ภาษาก็เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมมีข้อได้เปรียบมากกว่าผู้ที่ไม่ชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งการที่ผู้ว่าจ้างได้พนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษไปก็เท่ากับว่าบริษัทได้เปรียบทางด้านธุรกิจมากกว่าบริษัทอื่น ๆ เพราะฉะนั้นสมควรเป็นอย่างยิ่งที่ผู้หางานควรฝึกปรือภาษาอังกฤษให้แข็งแรงก่อนออกหางาน เพราะจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของตัวคุณเองให้มากกว่าผู้สมัครคนอื่น ๆ ไมเว้นแม้แต่งานพิเศษหรืองานเสริมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่งานที่ใช้ภาษาอังกฤษจะมีค่าตอบแทนในการทำงานที่ค่อนข้างสูง นักศึกษาหรือพนักงานประจำที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมสามารถสร้างรายได้พิเศษและรายได้เสริมมากกว่าผู้อื่นในเวลาการทำงานที่เท่ากัน
นอกจากนี้ บริษัทในประเทศไทยยังไม่ได้มีแค่บริษัทในประเทศเท่านั้น แต่ยังมีบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ ที่เข้ามาทำกิจการในเมืองไทย การที่คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเลือกงานของคุณก็จะกว้างขึ้น ตัวคุณเองก็จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น และส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ในการได้งานของคุณเพิ่มขึ้นเช่นกัน ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ตรงตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้างหรือมีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของทุกบริษัท คือ เป็นผู้ที่มีความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างราบรื่น เพื่อที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมืออาชีพ ไม่ติดขัด หรือเกิดปัญหาในเรื่องการสื่อสาร
                นอกจากจะมีความสำคัญต่อผู้หางานแล้ว ภาษาอังกฤษยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานประจำแล้ว เพราะจะช่วยให้การทำงานมีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้น เพราะองค์ความรู้ส่วนมากมักจะพัฒนามาจากทางตะวันตก การรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นการเปิดโอกาสตัวเองสำหรับการเรียนรู้ที่กว้างไกลได้เพิ่มขึ้นด้วย
                สำหรับผู้หางานที่คิดว่าภาษาอังกฤษของตนเองช่างอ่อนด้อยเสียเหลือเกิน คุณไม่จำเป็นต้องไปหาสถาบันสอนภาษาแพง ๆ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณเพียงอย่างเดียว ด้วยการศึกษาในสมัยใหม่ต่างมุ่งเน้นให้มีภาษาอังกฤษอยู่ในบทเรียนในทุกระดับชั้น เพียงแค่คุณนำความรู้ที่คุณได้มาระหว่างเรียนมาฝึกภาษาอังกฤษต่อด้วยตัวเองในชีวิตประจำวัน ทั้ง การอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง แค่คุณตั้งใจ เอาจริงเอาจัง แล้วภาษาอังกฤษของคุณก็จะดีขึ้นเป็นลำดับ และที่สำคัญเมื่อเรียนรู้ได้แล้ว คุณจะต้องกล้านำภาษาอังกฤษมาใช้ เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากภาษาต่าง ๆ มีไว้เพื่อการสื่อสาร ถ้าคุณเรียนรู้แต่ไม่นำมาใช้ทั้งหมดที่คุณตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนมาก็คงไม่เกิดผลอะไร  เมื่อเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีต่อการงานทั้งหมดมาแล้ว ก็อย่าลืมมฝึกปรือให้คล่องแคล่วก่อนออกหางานจริง กันก่อนนะคะ...โชคดีค่ะ