หน้าเว็บ

ส่งลูกไปทำงานพิเศษดีกว่า

ปิดเทอมที่ผ่านมาลูกหลานคุณทำอะไร บางคนช่วงเที่ยว ก็พาเที่ยว บางคนปิดสั้นยาวก็เรียนพิเศษมันเข้าไป บางคนก็อยู่บ้านเล่นเกมส์จนติดไปเลย  ลองเปลียนแนวให้ลูกหลานทำงานพิเศษกันดีหรือเปล่าค่ะ อย่างน้องก็เป็นการใช้เวลาว่างได้ทั้งเงิน&ประสบการณ์ ในการทำงานพิเศษ แก้ปัญหาติดเกมส์ไปได้ส่วนหนึ่ง การทำงานพิเศาปิดเทอมครั้งนี้ คุรอาจจะเห็นอะไรดีดีในตัวลูกคุณก็ได้ค่ะ

อีกวิธีหนึ่งที่เด็กๆ จะสามารถหาค่าขนมในช่วงปิดเทอมได้คือ การทำงานพิเศษ ได้ลองทำงานพิเศษ จะทำให้ลูกหลานของคุณรักเงินที่ได้มา ปกติความรักที่มีคุณค่ามักจะเกิดจากการรู้คุณค่าของสิ่งนั้นๆ ดังนั้น การที่จะทำให้ลูกหลานของคุณรักเงินและถนอมเงิน ก็คือการทำให้รู้ว่ากว่าจะได้เงินมานั้นต้องมานะอดทนลูกหลานของคุณอยู่ในข่ายที่จะสามารถทำงานพิเศษได้ ก็เป็นการดีที่ท่านจะให้บุตรหลานออกไปทำงานพิเศษ ซึ่งก็มีหลายสถาบันที่น่าเชื่อถือได้เปิดรับสมัครเด็กทำงานพิเศษช่วงปิดเรียน  เพราะนอกจากเด็กจะได้เงินจากการทำงานพิเศษแล้ว ยังได้ประสบการณ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

การทำงานพิเศษช่วงปิดเทอมนั้น  หน่วยงานภาครัฐก็ให้ความสำคัญกับการที่ นัดเรียนจะออกมาหา งานพิเศษทำ ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มาร่วมรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนในช่วงปิดภาคเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์ด้านการทำงานเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของการประกอบอาชีพในอนาคต และเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ของการทำงานที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

การคิดที่จะปลูกฝังค่านิยมในการทำงานพิเศษของนกเรียนนั้นเป็นแนวความคิดที่ดีค่ะ และอยากให้รัฐบาลทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยจนกลายเป็นสิ่งที่นักเรียนไทยเราเห็นความสำคัญไปเลยได้จะดีมาก ทุกวันนี้ปิดเทอม เด็กสวนมากจะหมกตัวกันอยู่ในร้านเกมส์  ถ้าเล่นเพื่อความบันเทิงไม่นานก็จะไม่เป็นไร แต่เท่าที่เห็นอยู่กันวันล่ะหลายชั่วโมงหลายบาท ถ้าเอาเด็กเหล่านี้ออกมาทำงานพิเศษได้ ก็จะแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ไปได้มากที่เดียว แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่เด็กและตัวว่าจะให้เด็กทำงานพิเศษหรือไม เพราะ บางทีพ่อแม่เด็กเองที่ไม่อยากให้ลูกลำบากจึงไม่ปล่อยให้ไปทำงานพิเศษก็ไม่อ่ยูในสังคมไทยไม่ใช่น้อย

การที่จะนำเอาเด็กที่ติดเกมส์มาทำงานพิเศษนั้น ถ้าเขาเหล่านั้นมาทำงานพิเศษแล้ว การได้เงินมาแต่ล่ะบาท จะทำให้เขาเห็นคุณค่า ไม่อยากจะเอาไปใช้ไร้สาระเหมือนเมื่อก่อน แต่ถ้าจะเล่นเกมส์บ้างก้ไม่เป็นไร เพราะเป้นปกติแล้วคนสวนใหญ่ก็ชอบเล่นเกมส์เหมือนกันไม่ว่าเด็หรือแก่