หน้าเว็บ

อาชีพเสริมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าอาชีพเสริมของนักศึกษาที่ว่านี้ไม่ใช่งานอย่างที่ว่าแน่นอน เพราะอาชีพเสริมที่กำลังจะพูดถึงนี้เป็นงานด้านวิชาการที่น้อยคนนักจะรู้ว่า มีงานแบบนี้ให้ทำด้วยหรอ ยิ่งถ้าพูดถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้ว หลายคนคงจะนึกออกแค่ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเหล่านี้มีหน้าที่แค่เรียนหนังสือ ขอเงินแม่ใช้ไปวันๆเท่านั้นเอง แต่วันนี้เราจะมาให้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยว่า ตอนนี้เค้าพัฒนาไปถึงไหนกันแล้ว

อาชีพเสริมของนักศึกษามหาวิมยาลัยที่ว่านี้คือ การเป็น TA teacher Assistant หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า ผู้ช่วยสอนนั่นเอง  ผู้ช่วยสอนคือ ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนในการสอนหนังสือ อาจจะช่วยในด้านการเตรียมงานสอน การเตรียมเนื้อหา เป็นต้น แต่การจะเป็นผู้ช่วยสอนของอาจารย์ได้นั่น ไม่ได้เป็นกันได้ง่ายๆ อย่างแรกคือ นักศึกษาคนนั้นต้องมีผลการเรียนที่ดี จนถึงระดับดีมาก เพราะถ้าหากนักศึกษาไม่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากเท่าที่ควรแล้ว จะไม่สามารถอธิบายให้นักศึกษาคนอื่นฟังได้ และนอกจากจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่แม่นยำแล้ว การจะทำอาชีพเสริมด้วยการเป็นทีเอหรือผู้ช่วยสอนได้นั้น นักศึกษาที่เป็นทีเอต้องมีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา เพราะการทำงานร่วมกับอาจารย์ นักศึกษาต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและต้องทำอย่างตั้งใจเต็มความสามารถ เพราะงานช่วยสอนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ และเกี่ยวข้องกับนักศึกษาอีกหลายๆคน ดังนั้น ความรู้ที่ทีเอสอนนั้นจะผิดพลาดไม่ได้เลย เพราะนั่นหมายถึงความรู้วิชาการที่นักศึกษาในห้องจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน รายละเอียดของการเป็นทีเอคือ นักศึกษาต้องช่วยผู้สอนในการสอนอาจเป็นการเตรียมอุปกรณ์ในการสอน การช่วยอธิบายเนื้อหาบางส่วน หรืออาจจะเป็นการอธิบายเนื้อหาเมื่อมีนักศึกษามาถาม ดังนั้นแล้วทีเอก็อาจเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งเลยก็ได้ ส่วนมากแล้วจะเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มาช่วยเป็นทีเอสอนวิชาของนักศึกษาปริญญาตรี เพราะมีความรู้และประสบการณ์มากกว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องความอาวุโสที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการสอนอีกด้วย เพราะถ้าหากให้นักศึกษาระดับเดียวกันมาสอนดันเอง ก็อาจจะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ และความเคารพจากเพื่อนนักศึกษาในระดับเดียวกับเอง

วันนี้ผู้อ่านคงได้รับความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับชีวิตในมหาวิทยาลัยของเด็กวัยรุ่นกันไปแล้ว  คราวนี้คงรู้แล้วว่า นอกจากพนักงานออฟิศ หรือคนทำวานทั่วไปแล้ว นิสิตนักศึกษาก็มีอาชีพเสริมทำเหมือนกัน และที่สำคัญงานที่พวกเค้าทำนั้นเป็นงานที่สร้างประโยชน์ใหกับคนอื่น นอกจากนี้ยังเป็นทารทบทวนความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ของตนเองได้อีกด้วย