หน้าเว็บ

แหล่งหางาน ยิ่งรู้มาก ยิ่งได้งานเร็ว

กลยุทธ์หนึ่งในการหางานได้อย่างประสบความสำเร็จและรวดเร็ว คือ การมีแหล่งงานอยู่ในมือให้ได้มากที่สุด ผู้ที่กำลังหางานอยู่จึงจำเป็นต้องหาข้อมูลแหล่งงานเอาไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆเนื่องจากเดี๋ยวนี้งานหาทำได้ยาก ทั้งงานราชการ งานประจำ งานพิเศษ หรืองาน part time เสาร์อาทิตย์ ล้วนแต่มีผู้สนใจและพร้อมจะแข่งขันกันเพื่อให้ได้งานดีๆ มาทำทั้งนั้น

แหล่งงานในปัจจุบันมีอยู่หลายประเภท แต่สามารถแบ่งออกคร่าว ๆ ไ ด้ดังนี้ คือ

แหล่งงานที่มีมาตั้งแต่ยุคเดินหางาน ซึ่งประกอบด้วยการเปิดรับสมัครงานทางหน้าหนังสือพิมพ์ การติดประกาศตามกรมการจัดหางาน และการ walk in หรือการเข้าไปกรอกใบสมัครในบริษัทต่าง ๆ

แหล่งงานออนไลน์ รูปแบบใหม่ เป็นแหล่งงานที่เพิ่มเติมเข้ามาตามยุคสมัยและเพื่อปรับปรุงให้การหางานเป็นไปอย่างสะดวกสบายและเข้าถึงผู้ต้องการหางานและผู้จ้างได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานทางการแนะแนวของมหาวิทยาลัย การเข้าไปแนะนำบริษัทผู้จ้างงานและการเปิดรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย (campus visit)  การประกาศรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต การออกบูธในวันนัดพบแรงงานตามสถานที่ที่กำหนดไว้ต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งแหล่งงานประเภทนี้ยังเป็นแหล่งงานที่นักศึกษาใช้ในการหารายได้พิเศษจากงานพิเศษด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจาการเข้าถึงที่ง่าย ความสะดวกในการใช้งานและความกว้างขวางของข้อมูลที่ครอบคลุมตรงตามที่ผู้หางานต้องการ

การรู้ข่าวสารเรื่องของแหล่งหางาน รับสมัครงาน ก่อนคนอื่นถือเป็นการเตรียมตัวการทำงานที่มีประสิทธิภาพของผู้หางานและบริษัทผู้ว่าจ้าง  เช่น ในกรณีที่ผู้หางานต้องการทำงานประเภทหนึ่งเป็นอย่างมากเช่นงานราชการซึ่งมักมีผู้สอบแข่งขันสูงมากในแต่ละปี   การที่ผู้หางานได้มองหาแหล่งงานเอาไว้ก่อนแล้ว ผู้หางานจะรู้คุณสมบัติและความต้องการส่วนใหญ่ของนายจ้างที่ระบุเอาไว้ในข้อมูลจากแหล่งงานนั้น ๆ ทำให้ผู้หางานเตรียมตัวระหว่างการเรียนให้มีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ และยังเป็นผลดีต่อผู้ว่าจ้างที่จะได้พนักงานที่มีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามที่ตนต้องการเช่นเดียวกัน

การหาแหล่งงานเอาไว้ยังเป็นประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ในอนาคตเช่นเดียวกัน ยิ่งคุณรู้แหล่งงานและการตลาดของงานมากเท่าไหร่ คุณก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานในสาขานั้น ๆ เพื่อที่จะสร้างรายได้พิเศษหรืองาน อาชีพเสริม จากงานที่ตลาดต้องการโดยที่ยังมีความมั่นคงในงานอาชีพเดิมของคุณเช่นเดียวกัน และในอนาคตหากคุณได้เป็นเจ้าของกิจการเอง การรู้แหล่งลงประกาศหางานจะทำให้คุณทราบว่า แหล่งหางานใดที่ลงประกาศแล้วคุณจะได้พนักงานที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงตามที่คุณต้องการเข้ามาร่วมงาน เพราะฉะนั้นศึกษาแหล่งหางานไว้แต่เนิ่น ๆ จะเป็นผลประโยชน์ทั้งในการหางาน รายได้พิเศษและความสำเร็จในการประกอบกิจการของตัวคุณเองในอนาคตได้อย่างแน่นอน