หน้าเว็บ

เรียนอย่างเดียวหรือควรหางานทำระหว่างเรียนดี

คงมีนักศึกษาหลายคนที่กำลังตัดสินใจไม่ถูกในยามที่รายได้ขาดมือว่าจะหางานทำไปด้วยระหว่างเรียนดีมั้ย

ในสมัยที่ข้าวยากหมากแพงและเศรษฐกิจลุ่ม ๆ ดอน ๆ แบบในประเทศไทยในปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องรับภาระการเลี้ยงดูบุตรหลานหนักขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออนาคตที่ดีของบุตรหลานที่ตนรัก ผู้ปกครองหลายคนจึงหาทางทุกอย่างเพื่อให้บุตรหลานได้เรียนอย่างที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม ด้วยความหลากหลายของงานที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โอกาสของงานที่เคยรับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาเท่านั้น เริ่มเปิดกว้างไปยังนักเรียนนักศึกษาให้ได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือผู้หกครองในเรื่องของรายจ่ายทางการศึกษา ถ้าถามว่า นักศึกษาสมัยนี้ควรเรียนเพียงอย่างเดียว โดยไม่ทำงาน part time นอกเวลาใด ๆ เลยจะดีกว่าหรือเปล่า คงต้องพิจารณาข้อดีของการทำงานพิเศษก่อนว่ามีประโยชน์ต่อนักศึกษาในเรื่องไหนบ้างและสมควรหรือไม่ที่นักศึกษาจะมองข้ามการทำงานพาร์ทไทม์เหล่านี้ไป

งานพิเศษในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานพิเศษในรั้วมหาวิทยาลัย งานพิเศษที่ใช้แรงงานและให้ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง งานพิเศษที่เป็นธุรกิจเครือข่าย MLM และงานพิเศษออนไลน์ที่นักศึกษาสามารถสร้างรายได้ด้วยการทำงานทางอินเอตร์เน็ต รูปแบบการทำงานก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทงานพิเศษนั้น ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่งานพิเศษมีให้กับนักศึกษาเหมือน ๆ กันนอกเหนือจากรายได้พิเศษแล้ว คือ ประสบการณ์การทำงาน การได้ฝึกความรับผิดชอบ และการเตรียมพร้อมตนเองก่อนที่จะไปเผชิญกับโลกการทำงานจริง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีคุณค่าไม่ต่างไปจากการที่นักศึกษาได้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในเรื่องการศึกษาโดยการหารายได้พิเศษต่าง ๆ เหล่านี้ การทำงานจริงต่างเต็มไปด้วยความกดดัน ความรับผิดชอบในระดับสูง การที่นักศึกษาได้มาทดลองทำงานผ่านการทำงานพิเศษที่มีรายได้ตอบแทน จะทำให้นักศึกษาอดทนต่อแรงกดดันต่าง ๆ มากขึ้น และรับผิดชอบการกระทำหรือความเสียหายที่เกิดจากการไม่ระมัดระวังของตนเองได้ ส่งผลให้การทำงานในอนาคตของนักศึกษาที่ผ่านการทำงานพิเศษเหล่านี้มีประสิทธิภาพและไว้วางใจได้มากยิ่งขึ้น

จากประโยชน์ของงานพิเศษด้านบน จะเห็นได้ว่าถ้าหากนักศึกษาต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานในอนาคตและมีความพร้อมในการเป็นแรงงานที่ดีของประเทศ การทำงานพิเศษระหว่างเรียนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสนับสนุนสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ และยังเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจของครอบครัวและรวมไปถึงระดับประเทศอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากลดจำนวนประชากรในวัยพึ่งพิงลง และเพิ่มประชากรในวัยทำงานมากขึ้น ถึงแม้ยังไม่สำเร็จการศึกษา ก็สามารถสร้างรายได้พิเศษเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและยังช่วยเหลือเศรษฐกิจขอชาติได้อย่างน่าชื่นชมเช่นเดียวกัน