หน้าเว็บ

งาน part time รายได้ดี มีประโยชน์ เพียบ

ประโยชน์ของ งาน part-time  ที่นอกเหนอจากเรื่องของรายได้

ประโยชน์ของการทำงาน part-time สามารถแบ่งได้เป็นการวิเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ทำงานประจำที่มีรายได้อยู่แล้วและต้องการหารายได้เสริมด้วยการทำงาน part-time และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ว่างเว้นจากการเรียนและต้องการหารายได้พิเศษ ก็จะมาทำงาน part-time กัน

ประโยชน์ในการทำงาน part-time ในแง่ของผู้มีรายได้ประจำอยู่แล้ว นอกเหนือจากการที่คุณจะมี่รายได้เพิ่มเติมเข้ามา เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่คุณประสบอยู่หรือเพิ่มเงินออมในอนาคตให้กับคุณ งาน part-time ยังเป็นการสร้างเครือข่ายงานหรือ conection เพิ่มเติมให้กับคุณได้เช่นกัน เพราะคุณต้องได้ติดต่อผู้คนที่ต่างออกไปจากสังคมการทำงานของคุณ หนึ่งในนั้นก็คือนายจ้างผู้จ้างงาน part-time ของคุณเอง และถ้าในกรณีที่เป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนด้วย เครือข่ายงานของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานประจำของคุณได้

งาน part-time ยังเพิ่มทักษะอาชีพให้กับผู้ที่ทำงานประจำ เพราะบางงานอาจจะเปิดรับคุณโดยที่คุณต้องฝึกงานกับทางเจ้าของงานหรือไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อมาทำงานนั้น ๆ เช่น งานการช่าง งานฝีมือและการทำอาหารต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับตนเองในการประกอบอาชีพ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีความมั่นคงในการทำงานเนื่องจากถูกไล่ออกหรือให้พักงานอย่างไม่มีเหตุผล เพราะเมื่อประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นขึ้นมาจริง ๆ งาน part-time ของคุณยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ทำให้คุณสบายใจได้ว่า คุณยังมีเชื่อเพลิงเหลืออยู่เพื่อใช้ในการหางานใหม่ และดีไม่ดีงาน part-time ที่คุณทำอยู่อาจเป็นช่องทางที่ดีในการดำเนินธุรกิจของคุณและกลายเป็นงานสร้างได้หลักของคุณในอนาคตในฐานะเจ้าของกิจการของตนเองต่อไปก็ได้

ประโยชน์ในการทำงาน part-time ของนักศึกษา อย่างแรกและสำคัญที่สุด คือ การที่นักศึกษาหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะในวัยนี้เวลาที่เหลือจากการศึกษาเล่าเรียนนั้นยังมีอยู่มาก เพราะฉะนั้นแทนที่จะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดี ก็ควรเอามาสร้างประโยชน์ในการหารายได้และประสบการณ์ที่ดีให้กับตัวเองด้วยการทำงาน part-time จะดีกว่า สองก็คือการเป็นแหล่งฝึกงานตามความเป็นจริงที่ไม่ต้องไปง้องอนบริษัทที่ให้นักศึกษาไปฝึกงานต่าง ๆ เพราะที่นั่นคุณอาจจะฝึกงานโดยไม่ได้ค่าจ้างอะไร ในขณะที่งาน part-time คือ การฝึกงานที่ดี ที่คุณสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองในขณะที่คุณก็ได้ฝึกประบสบการณ์การทำงานไปด้วยได้

การทำ งานพาร์ทไทม์ ยังเป็นการสร้างรากฐานการทำงานที่ได้เปรียบคู่แข่งในตลาดแรงงานของนักศึกษา เพราะเป็นการเปิดสังคมของการทำงานให้นักศึกษาได้รู้จักก่อนที่จะจบการศึกษา ทั้งในเรื่องของแหล่งการหางาน บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้ร่วมงานด้วย และลูกค้าที่นักศึกษาต้องดีลงานด้วย ในกรณีที่งา part-time นั้น ๆ ต้องติดต่อกับทางลูกค้าโดยตรง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างโอกาสในการหางานและเป็นการรับประกันได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ว่านักศึกษาที่ผ่านงาน part-time มาแล้วนั้นมีโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าทำงานประจำหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่านักศึกษาที่ยังไม่เคยผ่านการทำงานใด ๆ มาก่อน และประโยชน์สุดท้ายที่งาน part-time ให้กับนักศึกษา คือ การสร้างประสบการณ์การทำงาน และสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบ อุปนิสัยในการเป็นผู้ทำงานในความเป็นจริงได้อย่างเตรียมพร้อม