หน้าเว็บ

หางาน สร้างรายได้พิเศษ

หางานแบบคนรุ่นใหม่ รู้ใจนายจ้างตั้งแต่ก่อนจบ

ถ้าอยากประสบความสำเร็จในการทำงาน ขอแนะนำว่าอย่าปล่อยให้เวลาให้ล่วงเลยไป โดยคิดว่าเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานรูปแบบต่าง ๆ ถ้าคิดแบบนั้นขอบอกได้เลยว่าน้อง ๆ กำลังคิดผิดแล้ว นักศึกษาสมัยใหม่ต้องทำได้มากกว่าเรียนและเล่น ต้องค้นหาข้อมูลการทำงานเพิ่มเตรียมอนาคตให้กับตนเอง หรือทำงานพิเศษงานพาร์ทไทม์ ระหว่างเรียนเพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีและสร้างรายได้พิเศษให้กับตนเองด้วย ทำไมน้อง ๆ ต้องเปลี่ยนตัวเองมาเป็นแบบนี้ เพราะคุณสมบัติเหล่านี้ คือ คุณสมบัติที่นายจ้างมองหาในนักศึกษาที่จบใหม่เพื่อมาร่วมงานในอนาคต การที่น้อง ๆ คิดอย่างนี้ได้ก็เท่ากับเป็นการรู้ใจนายจ้างและได้เปรียบในการเตรียมตัวเพื่อที่จะได้รับการคัดเลือกทันทีที่เรียนจบ  แล้วนายจ้างต้องการอะไรจากนักศึกษาทีจบใหม่เพื่อมาเป็นพนักงานในอนาคตบ้าง

หลักที่สำคัญที่สุดค่ะ น้อง ๆ ควรมีประสบการณ์ทำงานมาบ้างแม้ว่าจะเป็นงาน part time หลังเลิกเรียน เพราะการเรียน และการทำงานจริงนั้นแตกต่างกัน เพื่อที่น้อง ๆ จะได้มีความรับผิดชอบและเข้าใจสภาพแวดล้อมของการทำงานจริง ไม่ต้องปรับตัวในการทำงานมาก และยังสอนให้น้องเข้าใจ ประเมินปัญหา แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว สามารถเข้าใจ ประเมินปัญหา แก้ไข สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และ รวดเร็ว สามารถกำหนด และวางแผนการจัดการ ดำเนินงานของตนเองได้อย่างมีระบบ และรู้จักการแบ่งเวลาในการทำงาน ทำให้มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหา ไม่ใช่ทำตามทุกคำสั่งเท่านั้น ยอมรับหลักการของการเปลี่ยนแปลง คือ วิธีการทำงานให้เหมาะสมทันสมัย ไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่เคยทำก็ไม่ยอมทำเลย ยอมรับการตัดสินใจของผู้อื่นภายในกลุ่มได้ และให้ความร่วมมือในการทำงาน ทำให้เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำวิธีการใหม่ ๆ มาทำให้เกิดประโยชน์ สร้างให้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสามัคคีในกลุ่ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถบริหารลูกน้องของตนเองได้ ทำให้กล้า แสดงความคิดเห็น สื่อข้อความได้ชัดเจน กระชับและมีเหตุผล โดยเฉพาะการทำงานกับบริษัทต่างชาติ การติดต่อส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษ ต้องการเพียงสามารถพูดกันรู้เรื่อง อ่านเขียนจดหมายภาษาอังกฤษได้พอสมควร

ซึ่งคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นสิ่งที่น้อง ๆ จะได้จากการทำงานพิเศษ และยังเป็นคุณสมบัติสำคัญที่นายจ้างมองหา เมื่อน้อง ๆ สามารถสร้างคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ในตัวเองได้ ก็เท่ากับน้อง ๆ รู้ใจนายจ้างและเตรียมตัวล่วงหน้าโอกาสในการได้งานทันทีที่ออกหางานจึงเป็นได้สูงค่ะ ..รู้แล้วก็อย่าลืมฝึกทำงานพิเศษและสร้างคุณสมบัติจากงานพิเศษเหล่านั้นให้ตรงใจนายจ้างตามที่ได้กล่าวมานะคะ