หน้าเว็บ

หางานใหม่กับสิทธิจากงานเก่า

สิทธิประโยชน์ระหว่างหางานใหม่สำหรับผู้ที่ออกจากงาน ข้อคิดดีๆจาก งานพาร์ทไทม์.com


ใครที่เพิ่งเด้งดึ๋งออกจากงานประจำที่ทำมาอยู่นมนาน ในตอนแรกอาจจะรู้สึกคว้าง เกิดอาการงงโลกไปไหนไม่เป็นกันเลยทีเดียว งงได้ค่ะ แต่อย่านานเกินควร คุณควรรีบตั้งสติและเริ่มต้นการหางานใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เพื่อให้ทันค่าใช้จ่ายประจำที่คุณต้องเสียในแต่ละเดือน แต่ก่อนที่จะออกหางาน สิ่งแรกที่คุณต้องทำเลย คือ การทวงสิทธิ์ของคุณที่คุณได้เสียเงินประกันสังคมเพื่อประกันตนมาตลอดเวลาของการทำงาน หลายคนคงหูผึ่งเพิ่งได้ยินครั้งแรก ถ้าตกงานแล้วไปหาประกันสังคมจะได้อะไร ตอบเลยว่าคุณจะได้เงินสมทบจากการว่างงานซึ่งเป็นสิทธิที่คุณได้รับจากการคุ้มครองผู้ว่างงานค่ะ ซึ่งแต่ละกรณีก็จะแตกต่างกันไป แต่จะช่วยคุณให้หายใจหายคอคล่องขึ้นและหางานอย่างมีความสุขค่ะ ซึ่งรายละเอียดของสิทธิดังกล่าว มีดังนี้ค่ะ

สิทธิที่ท่านจะได้รับประโยชน์ทดแทน.ในกรณีว่างงาน

กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

กรณีสมัครใจลาออก จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท หากใน 1 ปีปฏิทินมีการยื่นขอรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานเกินกว่า 1 ครั้ง ให้นับระยะเวลาการรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานรวมกันไม่เกิน 180 วัน

โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้ และต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ไม่ได้ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณีทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างหรือจงใจทำความเสียหายต่าง ๆ ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ประมาทเลินเล่อในการทำงาน มิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ  มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย และไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

ซึ่งขั้นตอนในการขอรับสิทธิ์ดังกล่าวก็ไม่ยุ่งยากค่ะ แค่นำหลักฐานบัตรประชาชนและรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ ไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่ กรอกแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานกรณีว่างงานพร้อม กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พร้อมด้วยหลักฐาน หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการออกจากงาน (สปส 6-09) หรือหนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี

เจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานทำการสัมภาษณ์/ตรวจสอบ คุณสมบัติและประวัติการทำงาน และทำการเลือกตำแหน่งงานว่างให้เลือก 3 แห่ง ให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้พิจารณา และทำตามขั้นตอนการสัมภาษณ์และพิจารณาของทางกรมการจัดหางานอีกเล็กน้อย เมื่อ คุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากเงินที่ได้รับจากการประกันตนแล้ว ผู้ที่ว่างงานก็สามารถหารายได้เสริมจาการทำงานพิเศษ หรือ งาน part time เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยระหว่างที่หางานอยู่ก็จะทำให้การหางานครั้งใหม่ของคุณไม่เป็นเรื่องรันทดใจอีกต่อไปค่ะ

อย่าท้อแท้ สำหรับผู้ที่ต้องเริ่ม หางานทำใหม่ มีหลายหน่วยงานเช่น สำนักจัดหางานกรมการจัดหางาน คอยให้คำปรึกษา ท่านตลอดเวลา ช่วงที่กำลังหางานทำ ให้ใช้เวลาว่างลองหางานรายได้เสริม งาน part time ผ่านเน็ต ที่จ่ายเงินไวๆมาทำไปก่อน บางทีงานพาร์ทไทม์ อาจช่วยทำให้ภาวะการขาดเงินดีขึ้นเนื่องจากได้ค่าแรงจากงานพิเศษมาใช้จ่าย ช่วงรอหางานใหม่ทำ