หน้าเว็บ

งาน part-time หลังเลิกเรียน

เรียนแล้วว่างไม่รู้ทำอะไร ทำงาน part-time ดีกว่า

สำหรับการเรียนในระดับชั้นมหาวิทยาลัยนั้นไม่มีการจัดตารางการสอนที่เบียดเสียดหรือเป็นประจำเท่ากับในระดับชั้นมัธยมศึกษามากนัก อันเนื่องมาจากต้องการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง ทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และทำกิจรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมในการทำงานและการอยู่ร่วมในสังคมในอนาคตที่ไม่ใช่โลกของการเรียนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป และแน่นอนหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านั้น คือ การทำงาน part-time ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ข้อนี้ดี จึงจัดหางาน part-time ระหว่างเรียน บางส่วนให้นักศึกษาสามารถฝึกทำได้ในรั้วมหาวิทยาลัยโดยมีค่าตอบแทนให้ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาบางคนที่ขาดแคลนทุนในการศึกษาเช่นกัน ถึงแม้ว่าค่าตอบแทนนั้นจะไม่สูงมากนัก แต่ความภาคภูมิใจและการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาไปจนตลอดชีวิต

งาน part-time นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีรูปแบบเป็นอย่างไรและมีงานอะไรบ้าง งานพาร์ทไทม์ ในมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบเป็นรายชี่วโมงไม่ต่างอะไรจากงาน part-time ภายนอก แต่อาจจะยืดหยุ่นกว่า ตรงที่ไม่มีรายชั่วโมงอย่างต่ำที่กำหนดไว้ แม้นักศึกษามีเวลาว่างจากการเรียนและการทำกิจกรรมในวันนี้เพียงชั่วโมงเดียว ก็สามารถมาทำงาน part-time ได้ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาเรียนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของนักศึกษา ซึ่งนับเป็นข้อดีของการทำงาน part time ในรั้วมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจากแหล่งงานที่อื่น และยังเป็นการทำงานที่ปลอดภัยไม่ต้องกังวลในเรื่องการเบี้ยวค่าจ้าง การล่อลวง หรือการชักจูงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอน ในทางกลับกัน จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และยังมีตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการทำงานของเหล่าอาจารย์ท่าต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ซึมซับอีกด้วย

ลักษณะการทำงานที่นักศึกษาสามารถทำงาน part time ได้ในมหาวิทยาลัย คือ การในเรื่องเอกสาร ฝ่ายธุรการและสำหนักงานต่าง ๆ ต่างก็ต้องการนักศึกษามาช่วยแบ่งเบาในเรื่องจุกจิกนี้ทั้งนั้น จึงเป็นแหล่งงานที่นักศึกษาคอยมาถามไถ่ได้ตลอดเวลา งานในห้องสมุด งานของบรรณารักษ์ในการจัดเรียงหนังสือเข้าชั้นถือเป็นงานที่ไม่หนักมาก แต่ก็ยิบยั่บพอสมควร ถ้ามีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระย่อมเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกคนยินดีเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีงาน part time สอนหนังสือ ในการช่วยอาจารย์เตรียมการเรียนการสอน เป็นผู้ช่วยงานวิจัย หรือแม้แต่เป็นคนล้างจานให้กับแม่ค้าในโรงอาหาร ก็ถือว่าเป็นงาน part-time ที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งนั้น ถึงจะไม่โก้ไม่เก๋มากนัก แต่ก็ดูดีกว่ามานั่งหายใจทิ้ง จับกลุ่มเม้าธ์และร่ำสุรากันไปวัน ๆ ลองหางาน part time ทำดู แล้วจะรู้ว่าประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยยังมีอะไรให้เก็บเกี่ยวมากกว่าที่เคยรู้มา