หน้าเว็บ

งาน part-time เด็กรุ่นใหม่

เด็กไทยยุคใหม่ต้องสนใจงาน part-time รายได้เสริม

เด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันต่างจากคนยุคก่อนอย่างสิ้งเชิง ทั้งในเรื่องสังคม ความคิดอ่าน ความสามารถและโอกาสในการแสดงออกและการรู้จักโลกและมีประสบการณ์รวดเร็วกว่าเด็กในยุคก่อน ซึ่งอาจเป็นผลจากโลกอินเอตร์เน็ตที่เปิดโลกให้กว้างขึ้น เด็กจึงมีแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้อย่างหลากหลาย ไร้ขอบเขตและรวดเร็ว โอกาสที่จะได้รับข้อมูลข่าวารที่ไม่ดีก็เป็นไปได้อย่างมาก เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เด็กไทยยุคใหม่รอดพ้นจากสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้ เราต้องหากิจกรรมที่ดีรองรับไว้ให้เขา เพื่อที่จะได้มีทางเลือที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อไป

ทางเลือกที่เราอยากจะพูดถึงในวันนี้ คือ เรื่องของการหารายได้พิเศษหรือการทำงาน part-time ทำไมถึงต้องเป็นกิจกรรมนี้ ตอบได้อย่างง่ายดาย เพราะนอกจากจะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาทักษะและความชำนาญต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวพวกเขาเอง เป็นการบ่มเพาะความภาคภูมิใจ รู้จักคุณค่าของเงิน และมีความรับผิดชอบในแบบที่ผู้ใหญ่ในวัยทำงานพึงมี ที่สำคัญเด็ก ๆ ควรหันมาหางาน part-time ทำกัน เพราะเด็ก ๆ อยู่ในวัยที่มีเวลาว่างมากกว่าวัยอื่น ๆ แบะมีศักยภาพมากพอที่จะฝึกฝนทำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคตได้อย่างเต็มที่

งาน part-time นักเรียนในปัจจุบันมีให้เด็ก ๆ เลือกอย่างหบากหลาย ทั้งงานในมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายเช่นเดียวกันในการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หางาน พาร์ทไทม์ ทำ และช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจนได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครองหรือส่งเสียตัวเองจนสำเร็จการศึกษาได้ งาน part-time จากภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่อยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมีงาน part-time หลากหลายประเภทให้เด็ก ๆ ได้ลองปฏิบัติตามความถนัดและความสนใจ มีทั้งในรูปแบบของการทำงานแบบตัวต่อตัว เช่น การทำงาน part-time ตามร้านอาหารต่าง ๆ ร้าน fast-food ผู้ช่วยในสำนักงานหรือหน่วยงานของรัฐบางแห่งที่เปิดรับนักศึกษาทำงาน part-time หรือแม้แต่การทำงาน part-time บนอินเตอร์เน็ต ที่ผู้จ้างงานและเด็ก ๆ ไม่ต้องเจอตัวกัน แต่สามารถสร้างรายได้ให้กับเด็ก ๆ แทนที่จะเอาเวลามาเล่นเกมเพียงอย่างเดียว แต่จะหันมาทำประโยชน์ที่ดีต่อตนเองและสังคมได้

และสำหรับเด็กตัวเล็ก ๆ การช่วยงานคุณพ่อและคุณแม่ของตนเองที่บ้านในบางครั้งก็สามารถนับเป็นงาน part-time ได้ เพราะการช่วยในแต่ละครั้งก็อาจจะได้ค่าขนมตอบแทน ซึ่งการทำเช่นนี้จะเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการทำงาน part-time ให้กับเด็ก ๆ เมื่อโตขึ้นเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงาน เด็ก ๆ เหล่านี้จะเป็นพนักงานที่ดีของบริษัทและเป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต เนื่องจากพวกเขา ล้วนมีประสบการณ์ในการทำงาน part time เสาร์ อาทิตย์ หรือหลังเลิกเรียน ทำให้มีความรับผิดชอบสูงกว่าคนทั่วๆไปนั่นเอง