หน้าเว็บ

หางานทํากับแหล่งหางาน

แหล่งหางาน..ยิ่งรู้มาก ยิ่งได้งานเร็ว

กลยุทธ์หนึ่งในการหางาน ไม่ว่าจะทำงานประจำ งานราชการ หรืองานพิเศษ งาน part time ให้ได้และอย่างประสบความสำเร็จและรวดเร็ว คือ การมีแหล่งสมัครงานอยู่ในมือให้ได้มากที่สุด ผู้ที่กำลังหางานอยู่จึงจำเป็นต้องหาข้อมูลแหล่งงานเอาไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

แหล่งงานในปัจจุบันมีอยู่หลายประเภท แต่สามารถแบ่งออกคร่าว ๆ ไ ด้ดังนี้ คือ

แหล่งงานที่มีมาตั้งแต่อดีด ซึ่งประกอบด้วยการเปิดรับสมัครงานทางหน้าหนังสือพิมพ์ การติดประกาศตามกรมการจัดหางาน และการ walk in หรือการเข้าไปกรอกใบสมัครในบริษัทต่าง ๆ

แหล่งงานรูปแบบใหม่ เป็นแหล่งงานที่เพิ่มเติมเข้ามาตามยุคสมัยและเพื่อปรับปรุงให้การหางานเป็นไปอย่างสะดวกสบายและเข้าถึงผู้ต้องการหางานและผู้จ้างได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานทางการแนะแนวของมหาวิทยาลัย การเข้าไปแนะนำบริษัทผู้จ้างงานและการเปิดรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย (campus visit)  การประกาศรับสมัครงาน part time ทางอินเตอร์เน็ต การออกบูธในวันนัดพบแรงงานตามสถานที่ที่กำหนดไว้ต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งแหล่งงานประเภทนี้ยังเป็นแหล่งงานที่นักศึกษาใช้ในการหารายได้พิเศษจากงานพาร์ทไทม์ด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจาการเข้าถึงที่ง่าย ความสะดวกในการใช้งานและความกว้างขวางของข้อมูลที่ครอบคลุมตรงตามที่ผู้หางานต้องการ

การรู้ข่าวสารเรื่องของแหล่งหางานก่อนคนอื่นถือเป็นการเตรียมตัวการทำงานที่มีประสิทธิภาพของผู้หางานและบริษัทผู้ว่าจ้าง  เช่น ในกรณีที่ผู้หางานต้องการทำงานประเภทหนึ่งเป็นอย่างมาก การที่ผู้หางานได้มองหาแหล่งงานเอาไว้ก่อนแล้ว ผู้หางานจะรู้คุณสมบัติและความต้องการส่วนใหญ่ของนายจ้างที่ระบุเอาไว้ในข้อมูลจากแหล่งงานนั้น ๆ ทำให้ผู้หางานเตรียมตัวระหว่างการเรียนให้มีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ และยังเป็นผลดีต่อผู้ว่าจ้างที่จะได้พนักงานที่มีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามที่ตนต้องการเช่นเดียวกัน

การหาแหล่งงานเอาไว้ยังเป็นประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ในอนาคตเช่นเดียวกัน ยิ่งคุณรู้แหล่งงานและการตลาดของงานมากเท่าไหร่ คุณก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานในสาขานั้น ๆ เพื่อที่จะสร้างรายได้พิเศษหรืองานเสริมจากงานที่ตลาดต้องการโดยที่ยังมีความมั่นคงในงานอาชีพเดิมของคุณเช่นเดียวกัน และในอนาคตหากคุณได้เป็นเจ้าของกิจการเอง การรู้แหล่งลงประกาศหางานจะทำให้คุณทราบว่า แหล่งหางานใดที่ลงประกาศแล้วคุณจะได้พนักงานที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงตามที่คุณต้องการเข้ามาร่วมงาน เพราะฉะนั้นศึกษาแหล่งหางานไว้แต่เนิ่น ๆ จะเป็นผลประโยชน์ทั้งในการหางาน รายได้พิเศษ part time และความสำเร็จในการประกอบกิจการของตัวคุณเองในอนาคตได้อย่างแน่นอน