หน้าเว็บ

วิธีเลือกคนหางาน สมัครงาน

คนมีประสบการณ์กับคนที่เรียนมาสูงมาสมัครงานคุณจะเลือกใคร

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาลูกจ้างทำงาน แบบ full time / ทำงาน part time อยู่แล้วหล่ะก็ คงเคยเจอผู้สมัครที่มาสมัครรับเลือกให้ทำงานจากการสมัครงานที่ประกาศไว้ และตัดสินใจได้ยากหากผู้สมัครมีทั้งแบบมีประสบการณ์แต่จบไม่สูง และอีกคนที่จบสูงแต่ไม่มีประสบการณ์  ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกให้ใครเข้ามาร่วมงาน นับว่าเป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ยากในระดับหนึ่ง เพราะทั้งสองคนก็มีทั้งขอ้ดีและข้อเสียอยู่แล้วในตัว

คนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมามากกว่ามักจะได้เปรียบในเรื่องการเป็นงานมากกว่าไม่ต้องมานั่งสอนหรือเรียนรู้ใหม่  สามารถลงมือปฎิบัติงานได้เลยโดยไม่ต้องมาเสียเวลาสอนงานให้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำสูง หากเป็นงานที่ต้องอาศัยความชำนาญในการปฎิบัติงาน ก็ควรเลือกพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานเป็นหลัก โดยเฉเพาะ งานพาร์ทไทม์ เพราะเราจะสามารถลดเวลาหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการทำงานได้ และถ้าผู้ที่มาสมัครงานเป็นคนที่มีประสบการณ์มาก่อนสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี และยังสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานได้อีกด้วย

คนที่มีวุฒิการศึกษาที่สูงเรียนรู้มามากนั้นก็ดี เพราะบุคคลเหล่านี้สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว แม้ต้องเสียเวลาสอนงานเพื่อให้เป็นงานก่อนจะให้รับมอบหมายหน้าที่ในการทำงาน  สามารถต่อยอดความคิดในการทำงานในมุมมองใหม่ๆให้กับองค์กรหรือหน่วยงานได้ เพราะสามารถเพิ่มพูนความรู้ได้โดยง่ายและเข้าใจเร็ว เป็นส่วนดีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามความสามารถตรงนี้ เพราะองค์กรหรือหน่วยงานหากจะมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าต้องอาศัยความรู้ใหม่ๆเพื่อมาพัฒนา และการอาศัยผู้สมัครงานที่มีความรู้ความสามารถสูง เป็นเรื่องที่จำเป็นอีกประการของหน่วยงาน  แต่อย่ามองที่เกรดเฉลี่ยตอนเรียนเพราะไม่สามารถวัดความสามารถของคนได้เสมอไป  ควรมองที่การทำงานมากกว่า เพราะการทำงานจริงคือประสบการณ์จริงที่ไม่สามารถหาจากตำราได้

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาสมัครงานที่มีประสบการณ์ และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูง ก็ล้วนมีประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งสิ้น แต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่จะให้รับผิดชอบ เพราะงานแต่ละอย่างต้องใช้ทั้งความรู้และความสามารถที่ควบคู่กันไป เป็นสิ่งที่เราๆทั้งหลายต้องมีอยู่แล้วเป็นทุน  ผู้ที่มีประสบการณ์ก็ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือผู้ที่มีความรู้อยู่แล้วก็ควรหาประสบการณ์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง เป็นหนทางไปสู่การได้เป็นตัวเลือกแรกๆที่ได้รับการพิจารณาจากนายจ้าง ให้เข้าทำงานหรือรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด และคุ้มค่ากับค่าจ้างมากที่สุด